„Tento projekt  je spolufinancován Krá lovéhradeckým krajem“
„Tento projekt je spolufinancován Krá lovéhradeckým krajem“
Mamutí relaxační prostor.
Mamutí relaxační prostor.
Mamuti z Lipovky podporují ORION
Mamuti z Lipovky podporují ORION
Náš Mamut
Náš Mamut
odkaz na naši sekci MTBO
odkaz na naši sekci MTBO
naše matka "zastřešitelka"
naše matka "zastřešitelka"
POKYNY 1. - 2. KOLO ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2016
 
POŘADATEL
Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO
 
TECHNICKÉ PROVEDENÍ
Spolek orientačních sportů Mamuti z Lipovky
 
Sobota 7. 5. 2016 – ULTRA LONG
Neděle 8. 5. 2016 – MIDDLE
 
CENTRUM ZÁVODU
Areál TJ Sokol Čestice
GPS: 50.1260778N, 16.1452222E

 
PREZENTACE
Pátek 6. 5. 2016 – 18:00 až 23:00
Sobota 7. 5. 2016 – 8:00 až 11:30
Neděle 8. 5. 2016 – 8:00 až 10:00
 
PARKOVÁNÍ
Parkování bude situováno na louku za vesnicí a bude organizováno pořadateli.
Parkovné nebude vybíráno.
Dodržujte pravidla silničního provozu a parkujte s ohledem na další závodníky.
 
VZDÁLENOSTI
Centrum – parkoviště:           800 m
Centrum – ubytování (tělocvična): 200 m, stany a chatky 0 m
Centrum – večerní akce:       0 m
Start sobota – centrum:         7 km po cyklostezce
Start neděle – centrum:         2km (v místě cíle)
Cíl sobota – centrum: 1,6 km
Cíl neděle – centrum:            2 km (v místě startu)
 
TERÉN
Rovinatý (20 – 320 m.n.m.) les s velmi hustou a převážně velmi dobře sjízdnou sítí komunikací. V jižní části prostoru se nachází cca 20m svah, který přechází do větvících se údolíček. Cesty jsou převážně písčité, ale pevné. Velké množství pěšin je zarostlé borůvčím.
 
MAPY
ULTRA LONG - 1 : 15 000, E=5m, formát A3, autoři J. Doležal, B. Jindra, R. Sedlák
Názvy map: Zdelov 2016 - MTBO, Sklenářka 2016 - MTBO, Horky 2016 - MTBO
MIDDLE - 1 : 15 000, E=5m
Název mapy: Sklenářka 2016 - MTBO
vodovzdorný materiál PRETEX, Tisk (laser) – Reklamy Jilemnice
Všechny mapy jsou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010
 
Speciální značky
č. 839 – černé šrafy pro sjízdnou (oblast vede po louce v povinném úseku až ke kontrole)
č. 711 – zakázaná cesta (silnice)
 
Mapy se v cíli vybírají do startu posledního závodníka, tj. v sobotu do 14:00 hod. a v neděli do 13:00.
Upozornění pro sobotní závod Ultra Longu:
Kat. M21E – má 3 mapy – 1. mapa je oboustranná (tj. 1. a 2. kolo je na 1. mapě) tato mapa je sešita s 3. mapu. Vše obdržíte zkompletováno na startu.
Kategorie W14, M14, W40 a W50 mají závodní trať pouze na 1 mapě, která není oboustranná.
Ostatní kategorie mají 1 list mapy, který má tratě na obou stranách.
Na každé mapě začíná trať startem a číslování kontrol pokračuje číselnou řadou z následující mapy.
POVINNÝ ÚSEK
Všechny tratě mají v sobotu povinný úsek v délce 1200 m, který je značen fábory. Úsek vede pod frekventovanou silnicí. Na začátku a na konci povinného úseku je kontrola (č. 42, resp. č. 43). 
 
START
sobota ULTRA LONG – 10:00 - 7 km (není značeno, mapky budou k dispozici v centru), cesta na start vede po cyklostezce
start pro kategorie M12 a W12 – od 11:00 – 2km – přes vesnici do místa cíle,  - BUDE ZNAČENO FÁBORKY (pozor na přejezd silnice za vesnicí!)
 
neděle MIDDLE – 10:00 – 2,5 z centra, od parkování 1,7 km (značeno modrobílými fáborky)
 Kategorie OPEN a linie W12 a M12 mají start libovolný na tzv. startovní krabičku. Startovat doporučujeme do konce normálního start , tj. v sobotu do času 240 a v neděli do 170.
 
CÍL
Sobota ULTRA LONG – 1,6 km, od parkování 0,8 km (značeno fáborky)
Neděle MIDDLE – 2,8 km od parkování 1,7 km (shodná s cestou na start)
Cíl se uzavírá vždy po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.
 
ČASOVÝ LIMIT
Limit není stanoven, ale je ohraničen uzavřením cíle, což je v sobotu v 18 hod. a v neděli v 15 hod.
 
DÉLKY TRATÍ – sobota Ultra Long – 7. 5. 2016                              - neděle Middle – 8. 5. 2016
Kategorie   Délka vzduch Počet kontrol Počet občerstv. Umístění občerstvení
na kontrole č.
  Kategorie Délka vzduch Počet kontrol
W12   3,9(2,4) km 5 0 0   W12 4,5 (3,5)km 6
M12   3,9(2,4) km 5 0 0   M12 4,5 (3,5)km 6
W14   13,9 km 16 1 9.   W14 6,0 11
M14   15,8 km 17 1 11.   M14 6,8 13
W17   15,5 km 17 1 9.   W17 8,6 13
M17   20,2 km 21 1 11.   M17 9,1 15
W20   16,1 km 18 1 9.   W20 10,0 16
M20   25,7 km 26 2 11. a 21.   M20 12,6 20
W21E   30,0 km 30 2 14. a 22.   W21E 11,1 20
M21E   49,9 km 44 2 18. a 35.   M21E 17,2 25
W21A   20,9 km 18 2 9. a 14.   W21A 10,4 18
M21A   38,5 km 35 2 14. a 21.   M21A 14,7 23
W21B   16,7 km 16 2 9. a 12.   W21B 9,2 14
M21B   30,4 km 30 2 14. a 23.   M21B 11,6 19
M21C   22,4 km 20 2 10. a 16.   M21C 9,5 15
W40   16,6 km 18 1 11.   W40 9,5 14
M40   31,8 km 30 2 15. a 21.   M40 15,5 23
W50   13,2 km 14 1 10.   W50 8,2 14
M50   23,8 km 25 2 15.   M50 13,5 20
M60   23,8 km 25 2 15.   M60 13,5 20
 
ZAKÁZANÉ PROSTORY
Platí přísný zákaz pohybu ve vyšrafovaných oblastech a po zakázaných komunikacích.
Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.
Rozjíždění je možné od centra a po cestě na start nebo směrem k cíli.
Platí zákaz jízdy mimo cesty vyznačené v mapě. Mimo ně musí závodník kolo nést minimálně 20 cm nad zemí. Platí zákaz jízdy po loukách, kromě značených povinných sjízdných ploch. Porušení tohoto pravidla bude hlídáno rozhodčími v lese a je důvodem k diskvalifikaci závodníka.
 
ČASY VÍTĚZŮ
Dle platných prováděcích pokynů MTBO pro rok 2016.
 
STARTOVNÍ ČÍSLA
Všichni závodníci si před startem na kolo viditelně připevní číslo Českého Poháru MTBO uvedené ve startovní listině, kterou obdržíte na prezentaci.
Čísla jsou na oba sobotní závody stejná, po nedělním dojezdu se vybírají v cíli. Nepoužitá čísla, prosíme, vraťte na prezentaci
 
TECHNICKÁ KONTROLA
Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open, WM12, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5 ".
Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).
 
RAŽENÍ
Při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI).
V sobotu je pro kategorie potřeba velkokapacitní čip (M21A – 35kontrol a M21E 44 kontrol). Kdo nemá, tak máme omezenou kapacitu na prezentaci k zapůjčení zdarma!
Závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat svůj čip SI.
Nezapomeňte si po dojezdu v prostoru centra nechat vyčíst svůj čip; učiňte tak co nejdříve, abychom mohli vyvěšovat aktuální výsledky; vyčíst čip mají povinnost i závodníci, kteří závod nedokončili a případně neprojeli cílem.
V případě poruchy SI jednotky použijte mechanického ražení do políček R na mapě
POZOR - VYČÍTÁNÍ proběhne vždy v centru závodu, nikoliv v cíli– prosím závodníky o vyčtení čipu ihned po příjezdu z cíle!!!
 
MYTÍ KOL
V centru závodu budou k dispozici kyblíky a smetáčky a kádě. Mytí pouze na vyhrazeném místě, přísný zákaz mytí v řece!
 
WC
V centru závodu budou umístěny mobilní WC TOI-TOI).  Na parkovišti i sobotním startu bude jedna TOI-TOI.
Uvnitř budovy v centru i v tělocvičny jsou další záchody (tam je ale nutné se přezouvat !!!).
 
VÝSLEDKY
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů.
Konečné výsledky na webu závodu a na ORISU.
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
ULTRA LONG v podvečer v centru závodů v 19 hod.
MIDDLE – po dojezdu posledního závodníka cca v 14:00 v centru závodu
 
VEČERNÍ PROGRAM
Večírek proběhne v centru závodu v areálu TJ Sokol Čestice
Začátek je ihned po skončení vyhlášení, tedy cca od 20:00.
Večerním programem vás bude provázet kapela Kalumet.
 
UBYTOVÁNÍ
Závodníci ubytování v tělocvičně obdrží na prezentaci rozlišovací pásky.
Pro ubytované je možno využít SPRCHY, které jsou přímo u tělocvičny.
Ubytování je možné od pátku 18:00 do nedělních 9:00 – do té doby musí všichni ubytování tělocvičnu vyklidit.
POZOR – všichni ubytovaní se musí při vstupu do budovy přezouvat!!!
 
Závodníci ubytovaní v chatkách a stanech obdrží na prezentaci také rozlišovací pásky. Mohou využít sprchy v budově TJ Sokola.
 
ÚSCHOVA KOL
Uskladnění kol je zajištěno POUZE V SOBOTU v prostorách prodejny NAKUPPIVO. Otevření se plánuje  od 18 – 18:45 hod. Budou použity identifikační čísla, abychom předešli případným problémům.
 
Výdej uskladněných kol bude organizován v neděli od 8 – 8:45 hod.
 
UPOZORNĚNÍ
Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Dávejte pozor na pěší, cykloturisty.
Dbejte velké opatrnosti při přejezdech a jízdách po silničních komunikacích.
 
POZOR -
z důvodu umístění centra závodu v obci dbejte zvýšené pozornosti na svá kola.
 
PROTESTY
Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
 
JURY
Složení JURY bude zveřejněno v centru závodu.
 
PŘEDPIS
Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO platných pro rok 2016.
 
PRVNÍ POMOC
V prostoru cíle závodů bude zajištěna základní lékařská pomoc.
 
STRAVOVÁNÍ
Bude upřesněno v samostatném článku na webu závodu.
 
PLÁNEK CENTRA
Bude zveřejněn v samostatné příloze.
 
ŠKOLKA
V centru závodu - sobota (9.00 –– 17:00, neděle (10.00 - 13.00)
Dětská školka bude v budově v centru závodu, kam je třeba se přezouvat (dětem tedy vezměte optimálně přezůvky nebo budou chodit jen v ponožkách)
 
 
 
DALŠÍ INFORMACE
http://www.mamutizlipovky.cz|
sedlakradek@centrum.cz
702 283 494
 
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU
Ředitel:               Hana Sedláková         tel: 607 667 732
Hlavní rozhodčí: Josef Doležal              tel: 724 242 897
Stavitel tratí:       Radek Sedlák             tel: 702 283 494

 
PARTNĚŘI ZÁVODŮ
Děkujeme všem partnerům závodů za podporu, speciálně obci Čestice a TJ Sokolu Čestice, kteří nám poskytli zázemí.

 
Fusce wisi. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Donec vitae arcu. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Etiam posuere lacus quis dolor. Nullam faucibus mi quis velit. Integer tempor. Class aptent taciti sociosqu ad litora
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one